Binnen YourTalentLab staat jouw talent centraal.
Met behulp van valide en betrouwbare instrumenten brengen we jouw persoonlijke profiel in kaart. Wat is jouw werk en of management stijl? Wat drijft jou? Wat heb je nodig in je werk? Wat zijn jouw kerncompetenties? En welke komen in aanmerking voor verdere verbetering? Van welke taken krijg je energie en wat zijn jouw persoonlijke opbranders? Dit zijn vragen die binnen YTL dagelijks worden onderzocht. Als startpunt van een nieuwe functie, rol of opleiding. Maar ook als ijkpunt voor verdere carrièreplanning.

Voordelen van assessments voor deelnemers

  • Zelfinzicht

  • Loopbaanontwikkeling

Een assessment kan diepgaand inzicht bieden in de sterke punten, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en ontwikkelingsgebieden van een deelnemer. Dit helpt de deelnemer om zichzelf beter te begrijpen en bewuster keuzes te maken met betrekking tot hun carrière en persoonlijke groei.

  • Competentiebeoordeling

Assessments kunnen helpen bij het objectief evalueren van de bekwaamheden en vaardigheden van een deelnemer in relatie tot specifieke functievereisten. Dit helpt niet alleen bij het identificeren van geschikte carrièremogelijkheden, maar ook bij het bepalen van welke vaardigheden verder ontwikkeld moeten worden.

  • Persoonlijke groei

Een assessment biedt deelnemers de kans om te groeien en te evolueren. Door zich bewust te worden van hun ontwikkelingsgebieden kunnen ze gericht werken aan zelfverbetering en hun potentieel volledig benutten.

  • Feedback en begeleiding

Vaak bieden assessments niet alleen inzicht in de resultaten, maar ook feedback en begeleiding over hoe een deelenemer zijn sterke punten kan benutten en zwakkere punten kan aanpakken. Dit kan dienen als waardevol hulpmiddel voor verdere ontwikkeling.

Door de resultaten van een assessment te analyseren, kan een deelnemer het loopbaantraject beter plannen. Ze kunnen zich richten op gebieden waarin ze excelleren en tegelijkertijd werken aan het verbeteren van zwakkere punten. Dit kan helpen bij het nemen van weloverwogen loopbaankeuzes.

  • Zelfvertrouwen

Een goed begrip van eigen sterke punten kan het zelfvertrouwen van een deelnemer vergroten. Het kan hen helpen om met meer zelfverzekerdheid aan sollicitatiegesprekken deel te nemen en professionele uitdagingen aan te gaan.

  • Betere match met functies en organisaties

Het begrijpen van persoonlijke kenmerken en competenties kan deelnemers helpen bij het identificeren van functies en organisaties die goed aansluiten bij hun profiel. Dit kan leiden tot een meer bevredigende en succesvolle loopbaan.