1. Wat is een online assessment?


Een Online Assessment maakt het mogelijk om mensen op specifieke vaardigheden, gedrag of eigenschappen te beoordelen met behulp van web­technologieën via het internet. Meestal is een assessment een combinatie van tests en vragenlijsten dat kan dienen:

 

 • om een objectiever zelfbeeld te bevorderen
 • om aanknopingspunten in loopbaanbegeleiding te bieden
 • om te onderzoeken in hoeverre een opleiding, vacature of carrière bij iemand past2. Wat zijn de voordelen van een online assessment?


Een Online Assessment

 • kan op elk gewenst moment en elke plek gemaakt worden
 • bespaart tijd en reiskosten
 • wordt afgenomen in eigen vertrouwde stressvrije omgeving3. Hoe wordt een online assessment samengesteld?


Online Assessments bestaan uit verschillende tests of vragenlijsten die moeten worden ingevuld door een kandidaat. De combinatie van deze tests en vragenlijsten worden veelal bepaald door de rollen en competenties die nodig zijn voor de functie waarop wordt gesolliciteerd.


Een Online Assessment kan bijvoorbeeld bestaan uit tests voor verbaal redeneren, numeriek redeneren, inductief logisch redeneren, maar ook uit een persoonlijkheidsvragenlijst. De meest optimale volgorde voor het maken van het Online Assessment wordt vooraf bepaald. Vaak kunt u tussen onderdelen zelf een pauze inlassen.4. Hoe worden de individuele tests opgebouwd?


De tests zijn ontworpen met dezelfde structuur, hoewel het format van de vragen zelf verandert afhankelijk van het soort test. U krijgt altijd:

 • een korte inleiding waarin de oefening of vragen wordt beschreven
 • een interactief gedeelte met nadere toelichting op uit te voeren acties; deze acties moeten ook uitgevoerd worden zodat u precies begrijpt wat er wordt verwacht
 • een aantal voorbeeldvragen die u moet beantwoorden voordat u door kunt gaan naar de daadwerkelijke test.
 • een samenvatting van de belangrijkste punten5. Welke soorten tests zijn er?


Er zijn verschillende tests die je als volgt kan onderverdelen:

 • Capaciteitentests ­ om vaardigheden te bepalen zoals concentratie, logisch redeneren of tekstbegrip
 • Persoonlijkheids vragenlijsten ­ om eigenschappen te bepalen zoals bereidheid tot samenwerken, ambitie of sensitiviteit
 • Kennis tests ­ om specifieke vakkennis te bepalen zoals een taaltest of werktuigkundig redeneren6. Hoe kan ik mij het beste voorbereiden?


 1. Welk type computer heb ik nodig?

Elke computer kan worden gebruikt ­ PC of MAC. Het enige wat nodig is, is een internetverbinding en een browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox). Wij raden aan om de nieuwere browserversies te gebruiken omdat de oude versies niet meer worden ondersteund. Daarnaast moet FlashPlayer geïnstalleerd zijn.

Smartphones of tablets zijn ongeschikt om de tests op te maken. De vragenlijsten kunnen al op smartphones of tablets worden gemaakt. In de nabije toekomst worden alle tests geschikt gemaakt voor smartphones en tablets.

     2. Heb ik nog iets anders nodig?

Behalve een computer met internetverbinding en een browser heeft u niets anders nodig. Bij sommige onderdelen is het nuttig om een rekenmachine of pen en papier bij de hand te hebben. Dit wordt dan in de introductie duidelijk aangegeven.

    3. Is specifieke voorkennis vereist?

Je hebt geen speciale voorkennis of ervaring nodig. Het is handig om vooraf te bekijken hoe een test werkt zodat je vertrouwd raakt met het principe van online assessments en weet wat je kunt verwachten voordat je het daadwerkelijke online assessment ondergaat. Dit kan via

www.hrorganizer.com/kandidaten.

    4. Wat kan ik doen om nervositeit tegen te gaan?

Dat je nerveus bent, betekent niet automatisch dat je ook een nerveus persoon bent. Het feit dat je nerveus bent heeft betrekking op een situatie ­ in dit geval het ondergaan van een Online Assessment. Je weet dat er een prestatie van je verwacht wordt, maar je bent nog niet zeker of de prestatie zo goed uitpakt als je zou willen.

Acteurs beschrijven nervositeit die ze ervaren voor een optreden als "plankenkoorts" ­ maar kunnen ook niet zonder omdat nervositeit juist een zeer positief effect op hun prestaties heeft. Realiseert u zich dus dat in een Online Assessment situatie, nervositeit volkomen normaal is. Een zekere mate van “pre­assessment zenuwen” heeft waarschijnlijk een positief effect op zowel uw aandacht als uw energie. Wanneer u bovendien weet wat u kunt verwachten, geeft het ook een zekere mate van rust.

     5. Ik heb een handicap. Hoe ga ik daar mee om?

Deelname aan een Online Assessment kan een uitdaging zijn voor mensen met een handicap. Voor mensen met een visuele of motorische stoornis, of een andere handicap, moeten speciale afspraken worden gemaakt met de organisatie die u heeft uitgenodigd. Het uitgangspunt is om een accurate en eerlijke beoordeling van alle kandidaten te garanderen. Wij verzoeken je om dit voor afname bij ons aan te geven.

     6. Wat kan ik verder nog doen?

Je hebt deze brochure gelezen en onze online assessments bekeken maar hoe kun je je verder nog voorbereiden?

Zorg ervoor dat je je verdiept in het bedrijf waar je gaat solliciteren via hun website of social media. Vaak hebben bedrijven interviews met new hires of trainees op hun website staan of informatie over het selectieproces en hoe het is om daar te werken.7. Hoe lang duurt een online assessment?


Er is geen standaard antwoord op deze vraag omdat dit afhankelijk is van het aantal onderdelen in het Online Assessment. In de meeste gevallen zijn er maximaal 5 onderdelen en duurt een onderdeel ongeveer 15 minuten. In de uitnodiging die u ontvangt wordt aangegeven hoeveel tijd u dient te reserveren om het assessment af te ronden.8. Kan ik tussendoor een pauze nemen?


Wanneer u eenmaal begonnen bent met een onderdeel kunt u deze niet tussentijds afbreken. Meestal duurt een test niet langer dan 15 minuten.


Vaak bevat een assessment meerdere onderdelen. Tussen de verschillende onderdelen kunt u pauzeren of ze zelfs op een andere dag afronden. Let wel op de deadline, de tijd die nodig is om alle tests af te ronden wordt niet bewaakt en heeft geen effect op het resultaat.9. Hoe snel moet ik werken om het assessment goed te maken?


Probeer de vragen snel maar zorgvuldig te beantwoorden. Vermijd het om langzamer te werken dan u in de praktijk tijdens uw studie of werk doet. Onjuiste antwoorden hebben een negatief effect op het eindresultaat dus vermijd lukraak gokken.10. Hoe wordt het online assessment geëvalueerd?


In het geval van een capaciteitentest worden er meestal punten toegekend aan elk juiste antwoord en punten afgetrokken voor elk onjuiste antwoord. Aan het einde van de test worden de punten berekend tot een eindscore.


In het geval van een persoonlijkheidsvragenlijst geeft u een beschrijving van uw eigen persoonlijkheid ten opzichte van bepaalde werkgerelateerde situaties. Hier zijn dus geen juiste of onjuiste antwoorden, het gaat er meer om dat er wordt gekeken of uw persoonlijkheid past bij de functie en binnen het bedrijf als geheel.11. Wat gebeurt er met mijn gegevens?


Het belangrijkste is dat uw gegevens van u blijven. Een bedrijf waar u solliciteert mag nooit ­ zonder uw uitdrukkelijke toestemming ­ uw gegevens voor andere redenen dan de sollicitatieprocedure gebruiken.


Waarschijnlijk zullen de testresultaten samen met uw persoonlijke gegevens zoals naam en e­mailadres worden opgeslagen in een database. De database wordt bij kwaliteitsleveranciers opgeslagen op een beveiligde server. Daarnaast werkt cut­e met een externe professionele gegevensbescherming expert die voortdurend onze database en servers controleert en monitort i.r.t. gegevensbescherming.