1. Wat is een online assessment?


Een Online Assessment maakt het mogelijk om mensen op specifieke vaardigheden, gedrag of eigenschappen te beoordelen met behulp van web­technologieën via het internet. Meestal is een assessment een combinatie van tests en vragenlijsten dat kan dienen:

● om een objectiever zelfbeeld te bevorderen
● om aanknopingspunten in loopbaanbegeleiding te bieden
● om te onderzoeken in hoeverre een opleiding, vacature of carrière bij iemand past2. Waarom wordt een online assessment steeds vaker gebruikt?


Een Online Assessment heeft een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van een traditioneel assessments, waar de kandidaten werd gevraagd assessments face to face te doen.

● is zeer objectief
● heeft een hoge voorspellende waarde
● bespaart tijd en geld
● stelt bedrijven in staat in korte tijd een pre­selectie te doen bij een groot aantal kandidaten3. Hoe wordt een online assessment samengesteld?


Online Assessments bestaan uit verschillende tests of vragenlijsten die moeten worden ingevuld door een kandidaat. De combinatie van deze tests en vragenlijsten worden veelal bepaald door de rollen en competenties die nodig zijn voor de functie
waarop wordt gesolliciteerd.

  • Een Online Assessment kan bijvoorbeeld bestaan uit tests voor verbaal of numeriek redeneren, inductief logisch redeneren, maar ook uit een persoonlijkheidsvragenlijst.
    De meest optimale volgorde voor het maken van het Online Assessment wordt vooraf bepaald. Vaak kan een kandidaat tussen onderdelen zelf een pauze inlassen.4. Hoe worden de individuele tests opgebouwd?


De tests zijn ontworpen met dezelfde structuur, hoewel het format van de vragenzelf verandert afhankelijk van het soort test. Een test bestaat altijd uit:

● een korte inleiding waarin oefeningen of vragen worden beschreven
● een interactief gedeelte met nadere toelichting op uit te voeren acties; deze acties moeten ook uitgevoerd worden zodat een kandidaat precies begrijptwat er wordt verwacht
● een aantal voorbeeldvragen die de kandidaat moet beantwoorden voordat hij/zij door kan gaan naar de daadwerkelijke test.
● een samenvatting van de belangrijkste punten5. Welke soorten tests zijn er?


Er zijn verschillende tests die als volgt onderverdeeld kunnen worden:
● Capaciteitentests​­ om vaardigheden te bepalen zoals concentratie, logisch redeneren of tekstbegrip
● Persoonlijkheids vragenlijsten ​­ om eigenschappen te bepalen zoals
bereidheid tot samenwerken, ambitie of sensitiviteit
● Kennis tests​­ om specifieke vakkennis te bepalen zoals een taaltest of werktuigkundig redeneren.